RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


Přírodovědecká fakulta JČU

Termín turnusové přednášky a cvičení z z Forenzní biologie a genetiky v zimním semestru následujícího akademického roku bude oznámen později